The impact of the COVID lockdown on alcohol consumption in the Netherlands; the role of living arrangements and social isolation

L. Mangot Sala, K.A. Tran, N. Smidt, A.C. Liefbroer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer109349
TijdschriftDrug and Alcohol Dependence
Volume233
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 apr. 2022

Citeer dit