The Impact of the Diamond Industry and the Diamond Workers' Union on Jewish Life in Amsterdam, 1894–1920

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)46-69
TijdschriftShofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies
Volume38
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit