The impact of tropical forest logging and oil palm agriculture on the soil microbiome

B. M. Tripathi, D. P. Edwards, L. W. Mendes, M. Kim, K. Dong, H. Kim, J. M. Adams

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Downloads (Pure)

Zoekresultaten