The impact of tropical forest logging and oil palm agriculture on the soil microbiome

B. M. Tripathi, D. P. Edwards, L. W. Mendes, M. Kim, K. Dong, H. Kim, J. M. Adams

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The impact of tropical forest logging and oil palm agriculture on the soil microbiome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences