The Impact of Warming and Nutrients on Algae Production and Microcystins in Seston from the Iconic Lake Lesser Prespa, Greece

Valentini Maliaka, E.J. Faassen, A.J.P. Smolders, M. Lurling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

124 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftToxins
Volume10
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit