The implications of sexual reproduction on the genetics of the barley net blotch pathogen, Pyrenophora teres

G. Campbell, P.W. Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 2001

    Citeer dit