The importance of aboveground-belowground interactions on the evolution and maintenance of variation in plant defence traits

M. Van Geem, R. Gols, N.M. Van Dam, W.H. Van der Putten, T. Fortuna, J.A. Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

225 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The importance of aboveground-belowground interactions on the evolution and maintenance of variation in plant defence traits'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology