The importance of aboveground-belowground interactions on the evolution and maintenance of variation in plant defence traits

M. Van Geem, R. Gols, N.M. Van Dam, W.H. Van der Putten, T. Fortuna, J.A. Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

24 Citaten (Scopus)
242 Downloads (Pure)
Filter
Afgelopen

Zoekresultaten