The importance of mites, collembolans, nematodes and insect root herbivores for plant diversity in semi-natural grasslands

G.B. De Deyn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  13 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-13
  TijdschriftPhytophaga
  Volume14
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit