The importance of nestboxes for territory settlement, survival and density of the Great Tit

P.J. Drent

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  156 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)59-71
  TijdschriftArdea
  Volume75
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit