The Importance of Peers: Assimilation Patterns among Second-generation Turkish Immigrants in Western Europe

S. Ali, T. Fokkema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)
215 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Importance of Peers: Assimilation Patterns among Second-generation Turkish Immigrants in Western Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Arts & Humanities