The importance of phenology in studies of plant-herbivore-parasitoid interactions

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
  • Wageningen University
Begeleider(s)/adviseur
  • Vet, Louise E.M. , Promotor
  • Harvey, Jeff A., Promotor
  • Gols, Rieta, Co-promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning03 mei 2016
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit