The importance of plant-soil interactions, soil nutrients, and plant life history traits for the temporal dynamics of Jacobaea vulgaris in a chronosequence of old-fields

T.F.J. Van de Voorde, W.H. Van der Putten, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1251-1262
TijdschriftOikos
Volume121
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit