L’importanza delle due periferie sillabiche: Apocope e sincope in Carrarese: due modelli a confronto

E. Cavirani

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

198 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'L’importanza delle due periferie sillabiche: Apocope e sincope in Carrarese: due modelli a confronto'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences