The Important Role of CRIS's for Registering and Archiving Research Data. The RDS-project at Radboud University (the Netherlands) in Cooperation with Data-archive DANS

Ed Simons, Mijke Jetten, Maaike Messelink, Marnix van Berchum, Hans Schoonbrood, Marion Wittenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

105 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Important Role of CRIS's for Registering and Archiving Research Data. The RDS-project at Radboud University (the Netherlands) in Cooperation with Data-archive DANS'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science