The Impossibility to Protect? Media Narratives and the Responsibility to Protect

Kjell Anderson, Ingjerd Brakstad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

166 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)96-115
TijdschriftGenocide Studies and Prevention
Volume9
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 28 feb. 2016

Citeer dit