The impossible task of editing a ninth-century commentary. The case of Martianus Capella

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's320
TijdschriftVariants. The Journal of the European Society for Textual Scholarship
Volume6 (2008)
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit