The inactive X chromosome adopts a unique three-dimensional conformation that is dependent on Xist RNA

E. Splinter, E. de Wit, E.P. Nora, P. Klous, H. van de Werken, Y. Zhu, L.J. Kaaij, W. van Ijcken, J. Gribnau, E. Heard, W. de Laat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The inactive X chromosome adopts a unique three-dimensional conformation that is dependent on Xist RNA'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences