The infection dynamics and dispersion pattern of Lernaeocera branchialis L. O+ whiting (Merlangius merlangus L.) in the Oosterschelde (SW Netherlands)

P.A. Van Damme, O. Hamerlynck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)265-275
  TijdschriftJournal of Fish Biology
  Volume41
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit