The influence of attention and reward on the learning of stimulus-response associations

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

13 Citaten (Scopus)
312 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of attention and reward on the learning of stimulus-response associations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences