The influence of balanced and imbalanced resource supply on biodiversity–functioning relationship across ecosystems

Aleksandra M. Lewandowska, Antje Biermann, Elizabeth T. Borer, Miguel A. Cebrián-Piqueras, Steven A. J. Declerck, Luc De Meester, Ellen Van Donk, Lars Gamfeldt, Daniel S. Gruner, Nicole Hagenah, W. Stanley Harpole, Kevin P. Kirkman, Christopher A. Klausmeier, Michael Kleyer, Johannes M. H. Knops, Pieter Lemmens, Eric M. Lind, Elena Litchman, Jasmin Mantilla-Contreras, Koen MartensSandra Meier, Vanessa Minden, Joslin L. Moore, Harry Olde Venterink, Eric W. Seabloom, Ulrich Sommer, Maren Striebel, Anastasia Trenkamp, Juliane Trinogga, Jotaro Urabe, Wim Vyverman, Dedmer B. Van de Waal, Claire E. Widdicombe, Helmut Hillebrand

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

42 Citaten (Scopus)
538 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of balanced and imbalanced resource supply on biodiversity–functioning relationship across ecosystems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds