The influence of competition between foragers on clutch size decisions in insect parasitoids

M.E. Visser, J.A. Rosenheim

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    16 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of competition between foragers on clutch size decisions in insect parasitoids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology