The influence of conditioning on olfactory microhabitat and host location in Asobara tabida (Nees) and A. rufescens (Foerster) (Braconidae: Alysiinae), larval parasitoids of Drosophilidae

L.E.M. Vet, K. van Opzeeland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

41 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of conditioning on olfactory microhabitat and host location in Asobara tabida (Nees) and A. rufescens (Foerster) (Braconidae: Alysiinae), larval parasitoids of Drosophilidae'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences