The influence of criminal offending on union formation and union dissolution for disadvantaged individuals

M. Zoutewelle-Terovan, V. van der Geest, A.C. Liefbroer, C. Bijleveld

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

150 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of criminal offending on union formation and union dissolution for disadvantaged individuals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences