The influence of flower morphology and nectar quality on the longevity of a parasitoid biological control agent

H.D. Vattala, S.D. Wratten, C.B. Phillips, F.L. Wäckers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  131 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of flower morphology and nectar quality on the longevity of a parasitoid biological control agent'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology