The influence of micro-algae on the oxygen dynamics in a brackish ditch

J.W. Rijstenbil, A.G.A. Merks

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)123-135
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume15
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit