The influence of photoperiodicity on hatching of Sepia Officinalis

W.P. Paulij, P.M.J. Herman, M.E.F. Roozen, J.M. Denucé

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of photoperiodicity on hatching of Sepia Officinalis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences