The influence of salinity on embryonic development and the distribution of Sepia officinalis in the Delta Area (South Western part of the Netherlands)

W.P. Paulij, R.H. Bogaards, J.M. Denucé

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)17-23
  TijdschriftMarine Biology
  Volume107
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit