The influence of the mode of pollination on several reproductive characteristics in Plantago lanceolata

J. Van Damme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)126
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit