The influence of varying environmental conditions on the activity of heterotrophic bacteria

A.B.J. Sepers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)119-124
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie
  Volume19
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit