The influence of village attractiveness on flows of movers in a declining rural region

H. Elshof, T. Haartsen, L.J.G. van Wissen, C.H. Mulder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

47 Citaten (Scopus)
208 Downloads (Pure)

Samenvatting

Highlights
• Net settlement of families is higher in smaller villages with higher levels of scenic beauty.
• Net settlement of older people is higher in larger villages with higher levels of service.
• Net settlement of young adults is higher in villages with lower levels of scenic beauty and less owner occupied housing.
• No evidence was found that accessibility and a large number of nearby jobs greatly influence flows of movers of villages.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)39-52
TijdschriftJournal of Rural Studies
Volume56
Nummer van het tijdschriftNovember
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of village attractiveness on flows of movers in a declining rural region'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit