The influence of village attractiveness on flows of movers in a declining rural region

H. Elshof, T. Haartsen, L.J.G. van Wissen, C.H. Mulder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

111 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of village attractiveness on flows of movers in a declining rural region'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Social Sciences

Earth & Environmental Sciences