The influence of winter severity on Coot (Fulica atra) dispersal

A.C. Perdeck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  424 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)6-14
  TijdschriftDie Vogelwarte
  Volume34
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit