The infundibular peptidergic neurons and glia cells in overeating, obesity, and diabetes

Martin J T Kalsbeek, Chun-Xia Yi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The infundibular peptidergic neurons and glia cells in overeating, obesity, and diabetes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences