The inner nuclear membrane protein emerin regulates beta-catenin activity by restricting its accumulation in the nucleus.

E. Markiewicz, K. Tilgner, M. van de Wetering, J.C. Clevers, M. Dorobek, I. Haumanowa-Petrusewicz, F.C.S. Ramaekers, J.L.V. Broers, W.M. Blankesteijn, G. Salpingidou, R.G. Wilson, J.A. Ellis, C.J. Hutchison

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

201 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The inner nuclear membrane protein emerin regulates beta-catenin activity by restricting its accumulation in the nucleus.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds