The innovation journey of genomics and asthma research

L. Bitsch, D. Stemerding

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1164-1180
TijdschriftSociology of Health and Illness
Volume35
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit