The integrated study of bird populations

H. Klomp, J.W. Woldendorp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-225
  TijdschriftArdea
  Volume68
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit