The interaction between genotype and maternal nutritional environments affects tomato seed and seedling quality

Nafiseh Geshnizjani, Saadat Sarikhani Khorami, Leo A J Willems, Basten L Snoek, Henk W M Hilhorst, Wilco Ligterink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The interaction between genotype and maternal nutritional environments affects tomato seed and seedling quality'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology