The interaction between phonology and metre: Approaches to Romance and West Germanic Renaissance metre

Mirella De Sisto

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

25 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
  • Experimental Plant Ecology, Radboud University Nijmegen
Begeleider(s)/adviseur
  • van Oostendorp, M., Promotor
Datum van toekenning18 sep. 2020
StatusGepubliceerd - sep. 2020

Citeer dit