The internet as a platform for international cooperation and divulgation of clinically relevant results

J.J. Vehreschild, M. Vehreschild, W.J. Heinz, A. Hamprecht, G. Fischer, S. de Hoog, O.A. Cornely, I.E.W.G. Fungiscope

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)45-46
  TijdschriftMycoses
  Volume55
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit