The intestinal crypt, a prototype stem cell compartment

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The intestinal crypt, a prototype stem cell compartment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences