The intestinal stem cell signature identifies colorectal cancer stem cells and predicts disease relapse

A. Merlos-Suarez, F.M. Barriga, P. Jung, M. Iglesias, M.V. Cespedes, D. Rossell, M. Sevillano, X. Hernando-Momblona, V. da Silva-Diz, P. Munoz, H. Clevers, E. Sancho, R. Mangues, E. Batlle

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The intestinal stem cell signature identifies colorectal cancer stem cells and predicts disease relapse'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences