The intraocular straylight function in 129 healthy volunteers; dependence on angle, age and pigmentation

J.K. IJspeert, P.W.T. de Waard, T.J.T.P. van den Berg, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

483 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)699-707
TijdschriftVision Research
Volume30
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit