The intrinsic methane mitigation potential and associated microbes add product value to compost

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The intrinsic methane mitigation potential and associated microbes add product value to compost'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences