The involvement of retinoic acid receptor-alpha in corticotropin-releasing hormone gene expression and affective disorders.

X.N. Chen, Q.Y. Meng, A.M. Bao, D.F. Swaab, G.H. Wang, J.N. Zhou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)832-839
TijdschriftBiological Psychiatry
Volume66
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit