The ISEBEL Project: Collecting International Narrative Heritage in a Multilingual Search Engine

Theo Meder, Petra Himstedt-Vaid, Holger Meyer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)107-127
Aantal pagina's20
TijdschriftFabula
Volume64
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 18 jul. 2023

Citeer dit