The Jump-Start of the Holland Economy during the Late-medieval Crisis, c.1350-1500

J.L. van Zanden, B. van Bavel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)503-532
Aantal pagina's30
TijdschriftThe Economic history review
Volume57
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit