The Jun-dependent axon regeneration gene program: Jun promotes regeneration over plasticity

Matthew R J Mason, Susan Erp, Kim Wolzak, Axel Behrens, Gennadij Raivich, Joost Verhaagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
100 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Jun-dependent axon regeneration gene program: Jun promotes regeneration over plasticity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences