The Killing of Posthouder Scheerder and Jifar Folfolun (The War of the Breasts): Malukan and Dutch Narratives of an Incident in the VOC's Waning Days

Ross Gordon, Sonny A. Djonler, Hans Hägerdal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)324-346
TijdschriftJournal of Southeast Asian Studies
Volume50
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit