The Late Fifteenth-Century Utrecht Chronicle of the Teutonic Order: Manuscripts, Sources, and Authorship

Vertaalde titel van de bijdrage: De laat-vijftiende-eeuwse Utrechtse kroniek van de Duitse Orde: manuscripten, bronnen, en auteurschap

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

147 Downloads (Pure)
Filter
Toespraak of presentatie

Zoekresultaten